Interfaz intuitiva para facilitar la creación de encuestasAnalice las respuestas en tiempo real

Software

Evalmaster

Evalmaster gogobetetze-maila neurtzeko inkesten kudeaketa integralerako tresna bat da. Sistema tradizionalekin konparatuta, Evalmaster edozein motatako gailura egokitu daitekeen software gisa aurkezten da.

Evalmasterrek kontrol-panel aberats bat txertatzen du, bezeroari aukera ematen diona bere inkesta propioak konfiguratzeko eta erabiltzaile-talde ezberdinei bidaltzeko. Era berean, edozein unetan eskura daitezke horien betetze-mailari buruzko berehalako emaitzak, baita erabiltzaileek emandako erantzunei buruzkoak ere.

Horrela, erabateko autonomia lortzen da bidalitako inkesten eta lortutako emaitzen gainean.

Erabiltzaileek betetzen dituzten inkesten kopurua nabarmen handitzeaz gain, lortutako datuen kalitatea askoz handiagoa da, eta, beraz, datu-base fidagarria lortzen da etorkizunean bidal daitezkeen inkestentzat.

Informazio gehiago eskuratu edo demo bat ikusteko bisita ezazu www.evalmaster.es.